Zaben rigar mama na kwarai

Riguna mama abubuwa ne da zasu iya kasance da wuyar ganewa.

Zaben rigar mama na kwarai
Zaben rigar mama na kwarai