Kawanyar al’adar Bunmi

Ku san ranar da zaku fara al’adar ku na gaba

Sunana Bunmi kuma shekaru na goma sha biyar.

Ina son na nuna muku yadda zaku lissafa kwanakin al’adar ku.

Kuna al’ajabin menene al’ada? Ku duba nan

Hausa_period_info_1.jpg Hausa_period_info_2.jpg Hausa_period_info_3_HGiiH1v.jpg Hausa_period_info_4.jpg Hausa_period_info_5.jpg Hausa_period_info_6.jpg Hausa_period_info_6_dZc3DDx.jpg Hausa_period_info_7.jpg Hausa_period_info_8.jpg Hausa_period_info_9.jpg Hausa_period_info_10.jpg Hausa_period_info_11.jpg Hausa_period_info_12.jpg

Menene sauran abubuwan da kuke son ku sani akan al’adar ku. Ku rarraba da mu a sashin sharhi.

Share your feedback